Otwarcie się na wschodni rynek – cecha współczesnej gospodarki