Transport towarowy to aktywnie rozwijająca się dziedzina produkcji